Senin, 17 Oktober 2011

Arti Buku dalam Kehidupan


Arti Buku dalam Kehidupan


Buku adalah suatu benda yang dapat memberikan pengetahuan yang belum pernah kita ketahui. Dengan membacanya seseorang dapat merasakan sesuatu yang tertuang dalam setiap goresan tintanya. Buku juga disebut sebagai guru yang tak pernah marah, tetapi apabila tidak betul – betul menghormatinya, buku tidak akan memberikan pengetahuannya kepada setiap pembacanya.
Buku jendela dunia. kira – kira apa arti ungkapan tersebut?, dengan buku seseorang dapat mengetahui apa yang ada dibelahan dunia sana walaupun tidak pernah berkunjung kesana, dalam penggambaran yang seperti aslinya.
Ada yang mengatakan kalau orang yang suka membaca buku atau sering disebut kutu buku adalah orang yang kuper. Padahal ungkapan itu kurang benar dan justru terbalik, mereka yang senang membaca buku mempunyai wawasan yang luas menjadikan mereka pandai dalam bergaul.
Tak jarang buku juga menjadi jawaban dari masalah yang sedang di hadapi. Secara tak langsung buku menuntun hidup kita kearah yang lebih baik dengan menjadi temannya yang tengah dalam kesepian. Teman susah maupun senang yang tak pernah meninggalkan sahabatnya.
sumber : dari berbagai sumber

0 komentar:

Posting Komentar